Reštaurovanie nástenných malieb – galéria 1

reštaurovanie maľby v Kostole sv. Jozefa v Breznici, stav pred reštaurovaním, detail, zpráškovatený povrch maľby

Leave a comment