Reštaurovanie obrazov a rámov – galéria 13

Portfolio

galéria - 13

reštaurovanie olejomaľby na plátne a dreveného pozláteného rámu

Reštaurovanie obrazu a rámu, stav pred reštaurovaním - Galéria 13Reštaurovanie obrazu a rámu, stav po zreštaurovaní - Galéria 13

 

reštaurovanie
obrazu a rámu

Olejomaľba na plátne v značne mechanicky poškodenom blondelovom, drevenom, pozlátenom ráme. Maľba primerane veku znečistená, zvetraný poškodený lak. Rám s mnohými mechanickými poškodeniami s úbytkami hmoty, vypadnutou kriedovou vrstvou s chýbajúcimi plastickými prvkami, premaľovaný skorodovaným bronzom.
Cieľom reštaurovania a konzervovania, bolo prinavrátiť danému dielu jeho výtvarnú a estetickú hodnotu, stabilitu a zastaviť proces degradácie.
Farebná vrstva bola čistená vo viacerých etapách, odstránenia depozitného prachu, špiny a rôzneho znečistenia, pomocou chemických látok ako toluén, acetón, lieh, a ich kombináciou, zároveň pri tom bol aj sňatý poškodený zakalený lak. Bola prevedená napasobivá retuš v nevyhnutných optických zásahoch do optimálneho výtvarno-estetického celku. Na záver bol obraz prelakovaný záverečným lakom s prídavkom vosku.
Rám bol fixovaný lepením. Chýbajúca hmota bola nahradená akrylovým tmelom armovaným polypropylenovým vláknom. Boli zhotovené lukoprénové formy, stiahnuté zo zachovaných častí reliéfu rámu a odliate nové prvky, ktoré následne boli uložené na poškodené miesta. Rám bol kompletne zatmelený a nanovo pozlátený iriodinom a plátkovým metálom, lakovaný šelakom a voskovo-damarovou patinou, zakonzervovaný včelím voskom.

galéria

restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu