Reštaurovanie oltárnej architektúry

Renovácia hlavného oltára v kostole Krista kráľa v Malom Šariši, stav pred reštaurovaním

Leave a comment