Reštaurovanie sôch a reliéfov – galéria 5

Portfolio

galéria - 5

reštaurovanie sadrových reliéfov v drevenej schránke

Krížová cesta, reštaurovanie sadrového reliéfu v drevenej schránke

Demontáž a odvoz do reštaurátorských ateliérov. Umelecko-historická analýza, komplexný reštaurátorský výskum, popis stavu, sondážny výskum, vyhodnotenie, spracovanie dokumentácie s výsledkami výskumu a s návrhom na reštaurovanie. Čistenie povrchu, odstraňovanie nevhodných sekundárnych vrstiev, impregnácia dreva insekticídnym a fungicídnym prípravkom, konsolidácia drevnej hmoty spevňovacím prostriedkom, dočistenie povrchu po impregnácii, spájanie odlomených častí lepením, rekonštrukcia chýbajúcich častí drevnej hmoty, úprava podkladu pod zlátenie, pozlacovanie, farebné scelenie povrchových vrstiev polychrómie, voskovo-živicová laková úprava povrchu.

Petrifikácia sadrovej hmoty, dopľňanie, tmelenie, farebné scelenie, retušovanie, pozlacovanie, konzervovanie. Vyhotovenie záverečnej reštaurátorskej dokumentácie z priebehu prác s fotodokumentáciou.

galéria

restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria
restaurovanie-soch-a-reliefov-krizova-cesta-galeria