Reštaurovanie obrazov a rámov – galéria 3

Portfolio

galéria - 3

reštaurovanie olejomaľby na plátne a dreveného pozláteného rámu

Reštaurovanie obrazu a rámu, stav pred reštaurovaním - Galéria 13Reštaurovanie obrazu a rámu, stav po zreštaurovaní - Galéria 13

 

reštaurovanie
obrazu a rámu

Obraz aj rám poškodené požiarom. Maľba značne znečistená, plátno na viacerých miestach perforované. Obraz v minulosti reštaurovaný, dublovaný sekundárnym plátnom napadnutým plesňou. Farebná vrstva s jemnou krakelážou.
Rám plameňom aj mechanicky vážne poškodený s úbytkami drevnej hmoty s poškodenou kriedovou vrstvou.
Cieľom reštaurovania a konzervovania, bolo prinavrátiť danému dielu jeho výtvarnú a estetickú hodnotu, stabilitu a zastaviť proces degradácie.
Farebná vrstva bola upevnená na podložku želatínou. Maľba bola očistená, bola sňatá poškodená laková vrstva, maľba bola zafixovaná 10% damarovým lakom, prelepená hodvábnym papierom. Bolo odstránené sekundárne plátno a vykonaná rentoaláž, prižehlenie na nové plátno, pomocou voskovo damarovej lepiacej zmesy. Plátno bolo opätovne napnuté na pôvodný zakonzervovaný podrám. Z obrazovej vrstvy boli odstránené lokálne sekundárne premaľby. Boli zatmelene nerovnosti a bola vykonaná sceľujúca retuš. Na záver bol obraz prelakovaný záverečným damarovým lakom s prídavkom vosku.
Rám bol očistený od depozitov. Zuhoľnatená drevná hmota bola petrifikovaná opakovaným napúšťaním 20% roztokom solakrylu v touléne. Boli doplnené úbytky, domodelované chýbajúce prvky, zatmelené poškodenia. Rám bol kompletne pozlátený plátkovým metalom, prelakovaný záponovým lakom, zakonzervovaný voskom.

galéria

restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu