Reštaurovanie oltárnej architektúry

Renovácia hlavného oltára v kostole Krista kráľa v Malom Šariši, stav po zreštaurovaní

Leave a comment