Reštaurovanie sôch a reliéfov – galéria 3

Portfolio

galéria - 3

reštaurovanie sadrovej polychrómovanej sochy

Reštaurovanie polychrómovanej sochy - Galéria 6Reštaurovanie polychrómovanej sochy

reštaurovanie sadrovej polychrómovanej sochy

Umelecko-historická analýza, komplexný reštaurátorský výskum, popis stavu, sondážny výskum, vyhodnotenie, spracovanie dokumentácie s výsledkami výskumu a s návrhom na reštaurovanie.

Dielo je zhotovené z materiálov, ktoré nie sú odolné voči vlhkosti. Dlhodobé vystavenie diela vlhkosti môže byť príčinou jeho nevratného poškodenia či zničenia. Pôsobenie vlhkosti má vplyv aj na pevnosť sadry a spôsobuje koróziu armatúr, ktoré vďaka tomu zväčšujú objem a môže tak dôjsť k nevratným stratám a deformáciám celku alebo jeho častí. Aby bol proces starnutia sadrového odliatku čo najpomalší, je dôležité uložiť predmet v čistom, neagresívnom ovzduší. 

Bolo vykonané čistenie povrchu od depozitov, upevnenie uvoľnenej polychrómie, odstraňovanie nevhodných sekundárnych vrstiev a plastických zásahov, konsolidácia sadrovej hmoty spevňovacím prostriedkom – petrifikácia, dočistenie povrchu po impregnácii, spájanie odlomených častí lepením, rekonštrukcia chýbajúcich častí novým materiálom formou sochárskej retuše (dorezávky), zatmelenie a farebné scelenie povrchových vrstiev polychrómie v nevyhnutných optických zásahoch do optimálneho výtvarno-estetického celku v duchu súčasného výtvarného názoru o zachovaní pamiatky, úprava plôch pod pozlátenie, pozlacovanie, voskovo-živicová laková úprava povrchu.

galéria

restaurovanie-sadrovej-sochy-dobry-pastier
restaurovanie-sadrovej-sochy-dobry-pastier
restaurovanie-sadrovej-sochy-dobry-pastier
restaurovanie-sadrovej-sochy-dobry-pastier
restaurovanie-sadrovej-sochy-dobry-pastier
restaurovanie-sadrovej-sochy-dobry-pastier
restaurovanie-sadrovej-sochy-dobry-pastier
restaurovanie-sadrovej-sochy-dobry-pastier
restaurovanie-sadrovej-sochy-dobry-pastier
restaurovanie-sadrovej-sochy-dobry-pastier
restaurovanie-sadrovej-sochy-dobry-pastier
restaurovanie-sadrovej-sochy-dobry-pastier