Reštaurovanie nástenných malieb – galéria 6

reštaurovanie maľby v Kostole sv. Jozefa v Breznici, injektáž, spevňovanie, vyplňovanie prasklín v omietke

Leave a comment