Reštaurovanie sôch a reliéfov – galéria 2

Portfolio

galéria - 2

reštaurovanie dreveného polychrómovaného reliéfu a presklenej vitríny

Reštaurovanie polychrómovanej sochy - Galéria 6Reštaurovanie polychrómovanej sochy

reštaurovanie dreveného polychrómovaného reliéfu a presklenej vitríny

Uelecko-historická analýza, komplexný reštaurátorský výskum, popis stavu, sondážny výskum, vyhodnotenie, spracovanie dokumentácie s výsledkami výskumu a s návrhom na reštaurovanie. Čistenie povrchu od depozitov, upevnenie uvoľnenej polychrómie a zachytenie okrajov maľby, odstraňovanie nevhodných sekundárnych vrstiev a plastických zásahov, impregnácia dreva insekticídnym a fungicídnym prípravkom, konsolidácia drevnej hmoty spevňovacím prostriedkom – petrifikácia, dočistenie povrchu po impregnácii, spájanie odlomených častí lepením, rekonštrukcia chýbajúcich častí drevnej hmoty novým dreveným materiálom formou sochárskej retuše (dorezávky) a pomocou tmelu, farebné scelenie povrchových vrstiev polychrómie, pozlacovanie, voskovo-živicová laková úprava povrchu.

galéria

restaurovanie-dreveneho-reliefu-maria-sedembolestna
restaurovanie-dreveneho-reliefu-maria-sedembolestna
restaurovanie-dreveneho-reliefu-maria-sedembolestna
restaurovanie-dreveneho-reliefu-maria-sedembolestna
restaurovanie-dreveneho-reliefu-maria-sedembolestna
restaurovanie-dreveneho-reliefu-maria-sedembolestna
restaurovanie-dreveneho-reliefu-maria-sedembolestna
restaurovanie-dreveneho-reliefu-maria-sedembolestna
restaurovanie-dreveneho-reliefu-maria-sedembolestna
restaurovanie-dreveneho-reliefu-maria-sedembolestna
restaurovanie-dreveneho-reliefu-maria-sedembolestna
restaurovanie-dreveneho-reliefu-maria-sedembolestna