Reštaurovanie obrazov a rámov – galéria 21

Portfolio

galéria - 21

reštaurovanie olejomaľby na plátne a dreveného pozláteného rámu

Reštaurovanie obrazu a rámu, stav pred reštaurovaním - Galéria 13Reštaurovanie obrazu a rámu, stav po zreštaurovaní - Galéria 13

 

reštaurovanie
obrazu a rámu

Obraz značne znečistený sadzami prachom a stekajúcou vodou, poškodená zakalená laková vrstva, maľba posiata jemnou krakelážou. Plátno na viacerých miestach pretrhnuté a perforované, v minulosti dublované sekundárnym.
Rám mechanicky poškodený s úbytkami hmoty, s miestami vypadnutou kriedovou vrstvou, s poškodenou povrchovou úpravou.
Cieľom reštaurovania a konzervovania, bolo prinavrátiť danému dielu jeho pôvodnú výtvarnú a estetickú hodnotu, stabilitu a zastaviť proces degradácie.
Farebná vrstva bola upevnená na podložku želatínou. Po spevnení bola farebná vrstva čistená vo viacerých etapách, odstránenia depozitného prachu, špiny a rôzneho znečistenia, pomocou chemických látok ako toluén, acetón, lieh, a ich kombináciou, zároveň pri tom bol aj sňatý poškodený zakalený lak, maľba bola prelepená hodvábnym papierom. Bolo odstránené sekundárne plátno a vykonaná rentoaláž, prižehlenie na nové plátno, pomocou voskovo damarovej lepiacej zmesy. Maľba bola tmelením rušivých plôch zjednotená a bola prevedená sceľujúca retuš v nevyhnutných optických zásahoch do optimálneho výtvarno-estetického celku v duchu súčasného výtvarného názoru o zachovaní pamiatky. Na záver bol obraz prelakovaný záverečným lakom s prídavkom vosku.
Rám bol fixovaný v rohoch, očistený od depozitov, boli doplnene úbytky hmoty, zatmelený. Povrch rámu bol nanovo kompletne pozlátený plátkovým metalom, zalakovaný šelakom, zo zadnej strany konzervovaný voskom.

galéria

restaurovanie-olejomaby-na-platne-a-dreveneho-pozlateneho-ramu-galeria
restaurovanie-olejomaby-na-platne-a-dreveneho-pozlateneho-ramu-galeria
restaurovanie-olejomaby-na-platne-a-dreveneho-pozlateneho-ramu-galeria
restaurovanie-olejomaby-na-platne-a-dreveneho-pozlateneho-ramu-galeria
restaurovanie-olejomaby-na-platne-a-dreveneho-pozlateneho-ramu-galeria
restaurovanie-olejomaby-na-platne-a-dreveneho-pozlateneho-ramu-galeria
restaurovanie-olejomaby-na-platne-a-dreveneho-pozlateneho-ramu-galeria
restaurovanie-olejomaby-na-platne-a-dreveneho-pozlateneho-ramu-galeria
restaurovanie-olejomaby-na-platne-a-dreveneho-pozlateneho-ramu-galeria
restaurovanie-olejomaby-na-platne-a-dreveneho-pozlateneho-ramu-galeria
restaurovanie-olejomaby-na-platne-a-dreveneho-pozlateneho-ramu-galeria
restaurovanie-olejomaby-na-platne-a-dreveneho-pozlateneho-ramu-galeria