Reštaurovanie obrazov a rámov – galéria 7

Portfolio

galéria - 7

reštaurovanie olejomaľby na plátne a dreveného pozláteného rámu

Reštaurovanie obrazu a rámu, stav pred reštaurovaním - Galéria 13Reštaurovanie obrazu a rámu, stav po zreštaurovaní - Galéria 13

 

reštaurovanie
obrazu a rámu

Obraz aj rám poškodené plameňom silno znečistene s mnohými mechanickými poškodeniami. Poškodená zakalená laková vrstva, uvoľnené plátno, otlačené od podrámu. Na dvoch miestach obraz poškodený ohňom v celej obrazovej vrstve so stmavnutou farebnosťou v miestach poškodenia. Rám mechanicky poškodený s úbytkami drevnej hmoty s poškodenou kriedovou vrstvou viacnásobne premaľovaný.
Cieľom reštaurovania a konzervovania, bolo prinavrátiť danému dielu jeho výtvarnú a estetickú hodnotu, stabilitu a zastaviť proces degradácie.
Farebná vrstva bola upevnená na podložku želatínou. Po spevnení bola farebná vrstva čistená vo viacerých etapách, odstránenia depozitného prachu, špiny a rôzneho znečistenia, pomocou chemických látok ako toluén, acetón, lieh, a ich kombináciou, zároveň pri tom bol aj sňatý poškodený zakalený lak, maľba bola zafixovaná 10% damarovým lakom. prelepená hodvábnym papierom. Bola vykonaná rentoaláž, prižehlenie na nové plátno, pomocou voskovo damarovej lepiacej zmesy. Maľba bola tmelením rušivých plôch zjednotená a bola prevedená sceľujúca retuš v nevyhnutných optických zásahoch do optimálneho výtvarno-estetického celku v duchu súčasného výtvarného názoru o zachovaní pamiatky. Na záver bol obraz prelakovaný záverečným lakom s prídavkom vosku.
Rám bol očistený od depozitov. Stratigrafia na plastických prvkoch potvrdila štyri vrstvy polychrómie. Bolo odstránené všetko nepôvodné, ulomené časti fixované, doplnené úbytky. Rám bol kompletne pozlátený plátkovým metalom, zalakovaný záponovým lakom. Zo zadnej strany konzervovaný voskom.

galéria

restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu
restaurovanie-olejomalby-na-platne-a-pozlateneho-ramu