Reštaurovanie sadrovej sochy – galéria 3

Dobrý pastier, snímanie nepôvodných vrstiev polychromie

Leave a comment