Reštaurovanie drevenej polychromovanej sochy – galéria 4

Anjel, snímanie sekundárnych vrstiev, stratigrafia, sonda

Leave a comment