Reštaurovanie starožitností

Reštaurovanie starožitných hodín, stav pred reštaurovaním

Leave a comment