Reštaurovanie oltárnej architektúry

Renovácia hlavného oltára v kostole Krista kráľa v Malom Šariši, odstraňovanie premalieb, fixovanie, tmelenie

Leave a comment