Reštaurovanie oltárnej architektúry

Renovácia hlavného oltára v kostole Krista kráľa v Malom Šariši, obnova polychromie

Leave a comment