Reštaurovanie oltárnej architektúry

Renovácia hlavného oltára v kostole Krista kráľa v Malom Šariši, úprava podkladu pod zlátenie

Leave a comment