Reštaurovanie obrazov a rámov – galéria 12

reštaurovanie olejomaľby v pozlátenom drevenom ráme, stav pred reštaurovaním, detail ohňom poškodená farebná vrstva, vzdutá kriedová vrstva na ráme

Leave a comment